Kanali za ventilaciju i odvođenje dima

Protivpožarni zahtevi za ventilacione kanale su direktno povezani s njihovom projektovanom funkcijom, prirodom i ponašanjem požara i građevinskim materijalima koji podstiču razvoj požara. Otpornost na požar samog ventilacionog kanala takođe igra ključnu ulogu. Moguće je sprečiti širenje požara iz jednog požarnog sektora (npr. između spratova) u drugi, duž stepeništa i pristupnih koridora samo ako svi građevinski materijali i konstruktivni elementi imaju istu požarnu klasifikaciju i ocenu otpornosti na požar. Tipični kanali od čeličnog lima ne uspevaju da ispune međunarodno prihvaćene zahteve vezane za zaštitu od požara. Oni se greju i brzo deformišu usled uticaja požara. U određenim okolnostima oni čak ubrzavaju širenje vatre i dima.

Ventilacioni kanali sa otpornošću na požar do 120 minuta

Kanali od čeličnog lima nekog nezavisnog proizvođača mogu se obložiti PROMATECT® protivpožarnim pločama ili se kanal može izvesti u potpunosti od PROMATECT® protivpožarnih ploča. Kada se postojeći kanal od čeličnog lima oblaže, na primer, PROMATECT® protivpožarnim pločama, neophodno je da se zadovolje dodatni protivpožarni zahtevi da bi došlo do promene u statusu upotrebe.

Ventilacioni kanali su ispitanu u skladu sa EN 1366-1 i klasifikovani u skladu sa EN 13501-3.Klasifikacijom su definisane oznake ‘(i → o)’, ‘(o → i)’, ili ‘(i ↔ o)’  kojima se ukazuje da li je element ispitan i ispunjava kriterijume kod delovanja požara izvan kanala, unutar kanala ili u oba slučaja. Rešenja koja Promat nudi za obe varijante (sa ili bez čeličnog kanala), ispunjavaju kriterijume kod delovanja požara u oba slučaja ‘(i ↔ o)’.

Međutim, ekonomičnije rešenje se postiže projektovanjem i montažom ispitanih i dokazanih PROMATECT® ventilacionih kanala koje nudi Promat, svetski tehnološki lider u oblasti profesionalne zaštite od požara.

Kanali za kontrolu toplote i dima sa otpornošću na požar do 120 minuta

Kanali za odvođenje dima automatski se ispituju na delovanje požarnog opterećenja sa obe strane. Mogu se razlikovati dva tipa kanala za kontrolu toplote i dima: 

  • jednosektorski kanali za odvođenje dima, koji se mogu upotrebljavati samo u jednom požarnom sektoru i koji su ispitani u skladu sa EN 1366-9 i klasifikovani u skladu sa EN 13501-4
  • višesektorski kanali za odvođenje dima otporni na požar, koji se mogu upotrebljavati u neodređenom broju požarnih sektora i koju su ispitani u skladu sa EN 1366-8 i klasifikovani u skladu sa EN 13501-4

Promat nudi rešenja bez kanala od čeličnog lima za oba sistema, s klasama otpornosti na požar do 120 minuta, koja se izvode od PROMATECT® protivpožarnih ploča.