Protivpožarne zaptivke

snovna premisa moderne zaštite od požara se zasniva na principima podele na sektore. Svaka zgrada je podeljena u nekoliko sektora otpornih na požar,da bi se sprečilo ili usporilo širenje vatre i dima iz jednog sektora u drugi. Bitne servisne instalacije u zgradi — npr. vodovodne cevi i električni kablovi - prolaze kroz zidove i plafone požarnih sektora. One imaju da potencijal da ozbiljno ugroze integritet požarnih sektora, osim ako se primene specijalni i dokazani sistemi protivpožarnog zaptivanja. Promat sistemi protivpožarnog zaptivanja vraćaju požarni sektor na originalni nivo otpornosti na požar.

Promat pruža brojna integrisana i efikasna rešenja za protivpožarno zaptivanje, i ona uključuju PROMASTOP® i PROMASEAL® sisteme koji su uspešni i jednostavni za montažu:

  • protivpožarne zaptivke
  • ekspandirajuće protivpožarne zaptivke
  • silikon za protivpožarno zaptivanje
  • premazi na vodenoj bazi
  • protivpožarne obujmice za plastične i metalne cevi
  • protivpožarne ekspandirajuće trake
  • trajno elastične ekspandirajuće cigle i čepovi
  • protivpožarni jastuci na bazi grafita
  • protivpožarni malteri
  • ekspandirajuće trake i sistemi zaptivanja