Zidne konstrukcije

Zbog funkcije zaštite od požara veoma su važni protivpožarni zidovi, pregradni zidovi, zidovi koji odvajaju koridore, zidovi stepeništa i spoljašnji zidovi. Svi ovi različiti tipovi zidova moraju zaustaviti prodiranje plamena i dima kako bi se sprečilo širenje požara. Pored funkcije odvajanja prostora, zidovi mogu imati i druge konstruktivne funkcije - nosivost, ojačanje,...One moraju biti očuvane u slučaju požara tokom definisanog vremena.

Pregradni zidovi

PROMATECT® pregradni zidovi mogu biti specifikovani kao noseće ili nenoseće konstrukcije. U zavisnosti od zahteva, pregradni zidovi mogu se izvesti od jednog ili dva sloja. Izolacija od mineralne vune može se upotrebiti da bi se popunili prazni prostori u zidu, čime se ispunjavaju zahtevi vezani za požarne performanse, toplotnu izolaciju i zvučnu izolaciju.

Požarni zidovi

Promat je razvio specijalne tehnike suve gradnje konstrukcija nosećih požarnih zidova, koji imaju funkciju podele većih građevina i kreiranja efikasnih požarnih sektora, što je posebno posebno primenljivo kod industrijskih objekata. Promat požarni zidovi postižu odličnu zvučnu izolaciju i akustičke vrednosti koje se danas zahtevaju kod mnogih objekata visokogradnje. Ove vrednosti se postižu kao rezultat kombinovanja PROMATECT® protivpožarnih ploča i slojeva negorive izolacije.