Promat smatra da su aktivnosti lanca snabdevanja veoma važne u doprinošenju konačnom kvalitetu proizvoda. Ključni cilj je stopostotno ispunjavanje naših standardnih prodajnih ugovora i specifičnih obaveza prema klijentima.

Da bi se ostvario ovaj cilj fokus mora biti usmeren na sledeće aspekte:

 • Prvoklasno upravljanje raspoloživim zalihama, rasporedima i rokovima isporuke
 • Široka saradnja s prevoznicima i dostavljačima da bi se ostvarila adekvatna usluga (vreme isporuke i usluge istovara)
 • Efikasan sistem interne komunikacije sa službom prodaje i proizvodnim radionicama.
 • Nameran odabir brzine, uključujući kratka vremena tranzita kroz mesta za utovar kamiona
 • Politika nulte tolerancije, posebno za aktivnosti utovara (greške) i aktivnosti rukovanja (oštećenja), i merenje kvaliteta pruženih usluga

Sposobnost prilagođavanja širokom spektru zahteva klijenata

 • Isporuke od 250 gr do 24 tone (paketi, puni kamioni, vazdušni i prekomorski prevoz robe)
 • Rokovi isporuke od nekoliko časova pa do planiranja godinu dana unapred (veliki projekti kao tuneli)
 • Vrednosti proizvoda od nekoliko centi pa do 1000 EUR; po komadu
 • Od otpornih proizvoda poput ploča velike gustine do veoma krhkih materijala (npr. mikroporozi materijali)

Resursi Promat lanca snabdevanja

 • Svetska SAP platforma koja omogućava da sa zahtevima klijenata budu upoznati na svim relevantnim lokacijama (dobavljači, proizvodni pogoni, skladišta, radionice)
 • Svetski distributivni sistem koji omogućava da proizvodi budu dostupni svuda u kratkim rokovima
 • Visoko integrisani tim lanca snabdevanja vrši koordinaciju širom sveta

Ključni podaci o Promat lancu snabdevanja

 • 14 proizvodnih lokacija
 • 100 lokacija za skladištenje
 • 10 namenskih radionica
 • 150 kamiona po danu
 • 2000 porudžbina mesečno
 • 150 distributera