Požar izuzetno štetno utiče na životnu sredinu, i to uglavnom u formi zagađenja vazduha. Uticaj može biti toliko veliki da često nekoliko oblasti mora biti evakuisano.

Naš moto je “bezbedno od požara je ekološki bezbedno”! Unapređenjem zaštite od požara u svetu građevinarstva, vršimo pozitivan uticaj na životnu sredinu i zdravlje.

Kvalitet se prepoznaje u performansama naših proizvoda i usluga, ali takođe kvalitet ima još jednu dimenziju: zaštitu životne sredine i zdravlja. Postaje sve jasnije da moramo voditi računa o planeti zbog naše dece i naših unuka.

Surove lekcije iz bliske prošlosti naučile su nas da ne možemo nastaviti da zagađujemo planetu i ignorišemo zdravlje ljudi, a da ne platimo visoku cenu za to. Prema tome, Promat neprestano radi u pravcu održivog rasta tako što:

  • kreira bezbedno radno okruženje za sve svoje zaposlene 
  • kontroliše i minimizuje negativne uticaje na životnu sredinu 
  • uključuje ŽZB mere u razvoj svojih proizvoda i sistema 
  • neprestano unapređuje svoje ŽZB performanse
  • neguje otvoren dijalog sa svojim akcionarima baziran na činjenicama i rezultatima 
  • sprovodi standardne provere ŽZB mera prilikom spajanja, pripajanja, investiranja i prodaje 
  • primenjuje ŽZB polisu na sve Promat subjekte