PROMADUR®

Ekspandirajući premaz za zaštitu od požara

PROMADUR® je jednokomponentni prozirni ekspandirajući premaz na vodenoj bazi, bez rastvarača, namenjen za zaštitu drvenih konstrukcija od požara.

PROMADUR® je najnovija generacija vatrootpornih reaktivnih boja koja se koristi za povećanje otpornosti drveta i konstruktivnih drvenih elemenata na požar. Zahvaljujući izuzetno dobroj transparentnosti, površina drvenih materijala ostaje vidljiva, zadržavajući estetski aspekt prirodnog drveta.

U slučaju požara PROMADUR® ekspandira stvarajući zaštitnu izolacionu penu koja štiti podlogu od kontakta sa vazduhom (kiseonikom), smanjujući joj gorivost, i usporava prenos energije (toplote) sa vatre na drvene elemente, čime se povećava otpornost na požar.

PROMADUR® je namenjen za unutrašnju upotrebu. Završni premaz nije neophodan u normalnim uslovima. Nanošenje završnog premaza PROMADUR® Top Coat se preporučuje da bi se povećala otpornost na vlagu i poboljšale mehaničke performanse (uključujući i otpornost na abraziju).

PROMADUR® je ekološki prihvatljiv zbog izuzetno niskog sadržaja isparljivih organskih jedinjenja (VOC sadržaj < 1 g/l) i odsustva formaldehida u formuli.

Područja primene

  • Otpornost na požar nosećih drvenih elemenata (stubovi, grede, podovi i zidovi) može se povećati nanošenjem PROMADUR®-a. Otpornost na požar zaštićenih elemenata zavisi od preseka, oblika, vrste drvne građe (puna građa, rezana građa, blanjana građa ili građa u obliku stubova, lepljena lamelirana drvna građa ili konstrukcioni proizvodi na bazi drveta, ploče na bazi drveta međusobno spojene lepkovima ili mehaničkim sredstvima za pričvršćivanje) i količine nanesenog zaštitnog premaza. U zavisnosti od napred navedenih faktora, PROMADUR® povećava stepen otpornosti na požar drvenih elemenata do izuzetno visokih klasa otpornosti na požar (R 120, pa čak i više).
  • PROMADUR® se može koristiti i za smanjenje gorivosti drvenih površina. Drvo zaštićeno sa 300 g/m2 PROMADUR®-a može postići klasu reakcije na požar B-s1, d0 prema EN 13501-1, što je najbolja moguća performansa za gorive materijale.
  • PROMADUR® se može koristiti u širokom spektru objekata, kao što su hoteli, restorani, škole, javne zgrade, muzeji, biblioteke, kancelarije i privatne kuće.

Prednosti

  • izuzetno dobra transparentnost
  • dugotrajnost
  • ne žuti tokom vremena