PROMASEAL®-AG

Ekspandirajući protivpožarni akril

PROMASEAL®-AG je ekspandirajuća jednokomponentna protivpožarna zaptivna masa na bazi akrila, koja stvara visok pritisak prilikom ekspanzije.

Područja primene

PROMASEAL®-AG je ekspandirajuća protivpožarna zaptivna masa za zidove i međuspratne konstrukcije. Predviđena je za upotrebu s kablovima, crevima za zaštitu kablova, kablovskim snopovima, gorivim cevima i negorivim cevima s gorivom izolacijom radi sprečavanja prenošenja dima, vatre i toplote.

Prednosti

  • ekspandira uz stvaranje pritiska
  • dobra adhezija s različitim podlogama
  • mogućnost farbanja