PROMASTOP®-B

Protivpožarna cigla

PROMASTOP®-B je trajno elastična ekspandirajuća cigla, koja se upotrebljava kao prevencija širenju dima.

Područja primene

PROMASTOP®-B je protivpožarna zaptivka u obliku cigle za zidove i međuspratne konstrukcije. Predviđena je za upotrebu s kablovima, kablovskim snopovima ili gorivim i negorivim cevima radi sprečavanja širenja dima, toplote i vatre. Osim toga, protivpožarna cigla može se upotrebljavati kao element za zaptivanje spojeva kod masivnih zidova.

Prednosti

  • trajno elastična, ne propušta prašinu
  • jednostavna i brza ugradnja bez prašine
  • jednostavno naknadno postavljanje kablova i cevi