PROMASTOP®-M

Protivpožarni malter

PROMASTOP®-M je cementni protivpožarni malter. Korišćenjem maltera PROMASTOP®-M u kombinaciji sa dodatnom zaštitom ostvaruje se otpornost na požar do EI 120 u zidovima i podovima.

Područja primene

PROMASTOP®-M u kombinaciji sa dodatnom zaštitom je sistem protivpožarnog maltera za zidove i podove. Predviđen je za upotrebu sa kablovima, kablovskim snopovima, gorivim i negorivim cevima kao zaptivka protiv širenja dima i vatre.

Prednosti

  • odlična toplotna izolacija
  • moguća je ugradnja na visini, odnosno na plafonima, za manje prodore