PROMATECT®-200

Protivpožarna građevinska ploča

Kalcijum silikatna protivpožarna građevinska ploča na bazi minerala PROMAXON®, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonoseća. Proizvodi se uz garanciju kvaliteta prema standardu ISO 9001.

PROMATECT®-200 je kalcijum silikatna protivpožarna ploča s mineralnim vezivom i mineralnim punilima.

PROMATECT®-200 je bele boje. Jedna strana je glatka s matiranom površinom. Suprotna strana je pomalo gruba.

Područja primene

Izrada građevinskih elemenata za građevinsko-tehničku zaštitu od požara prema EN standardima u svim područjima visokogradnje i industrijske gradnje, npr. za protivpožarne pregrade, protivpožarne elektrokanale, zidane konstrukcije, fasadne elemente. PROMATECT®-200 je predviđen za sledeće kategorije upotrebe (u skladu sa EAD 350142-00-1106): unutrašnja upotreba (tip Z2).

Prednosti

  • otporna na efekte vlage
  • nema fizičkog propadanja kada se koristi u memljivim i vlažnim uslovima
  • tehničke karakteristike ne opadaju usled starenja ili vlage