PROMATECT®-H

Protivpožarna građevinska ploča

Kalcijum silikatna građevinska ploča za zaštitu od požara, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonoseća. Proizvodi se uz garanciju kvaliteta prema standardu ISO 9001.

PROMATECT®-H je negoriva matrično konstruisana mineralna ploča ojačana odabranim vlaknima i punilima. Formulisana je bez organskih vlakana i ne sadrži formaldehid..

PROMATECT®-H je bele boje i ima glatku površinu s jedne strane a brušenu sa suprotne strane. Ploča se može ostaviti čista ili se završno obraditi bojama. PROMATECT®-H je otporna na efekte vlage i neće doći do fizičkog propadanja kada se koristi u memljivim i vlažnim uslovima. Tehničke karakteristike ne opadaju usled starenja.

 

Područja primene

Izrada građevinskih elemenata za građevinsko-tehničku zaštitu od požara prema EN standardima u svim područjima visokogradnje i industrijske gradnje, npr. za čelične konstrukcije, protivpožarne pregrade, protivpožarne klapne, zidne konstrukcije, fasadne elemente. PROMATECT®-H je predviđen za sledeće kategorije upotrebe (u skladu sa EAD 350142-00-1106): unutrašnja upotreba (tip Z2), unutrašnja upotreba u uslovima visoke vlažnosti (tip Z1) i spoljašnja polu-izložena upotreba (tip Y). 

Prednosti

  • otporna na efekte vlage
  • nema fizičkog propadanja kada se koristi u memljivim i vlažnim uslovima
  • tehničke karakteristike ne opadaju usled starenja ili vlage