PROMATECT®-L500

Protivpožarna građevinska ploča

Laka kalcijum silikatna građevinska ploča za zaštitu od požara, otporna na vlagu, stabilnih dimenzija, velikog formata i samonoseća. Proizvodi se uz garanciju kvaliteta prema standardu ISO 9001.

PROMATECT®-L500 je lagana matrično konstruisana mineralna ploča, koja je bele/bež boje i ima fino brušenu površinu s jedne strane a blago saćastu teksturu sa suprotne strane.

PROMATECT®-L500 je hemijski inertna ploča i otporna je na razređene kiseline i baze. Ploče treba zaštititi tamo gde je verovatna pojava visokih koncentracija hemikalija.

Područja primene

Izvođenje samonosećih ventilacionih kanala, kanala za odvođenje dima i obloga kanala od čeličnog lima. PROMATECT®-L500 je predviđen za sledeće kategorije upotrebe (u skladu sa EAD 350142-00-1106): unutrašnja upotreba (tip Z2) i unutrašnja upotreba u uslovima visoke vlažnosti (tip Z1).

Prednosti

  • otporna na efekte vlage
  • nema fizičkog propadanja kada se koristi u memljivim i vlažnim uslovima
  • tehničke karakteristike ne opadaju usled starenja ili vlage