Cineplexx Ušče

2014
Srbija - Beograd
Robert EGG, Tehnoklima Skopje
600 m2

Kanali za ventilaciju sa PROMATECT®AD pločom EI 120 - 550 m2 i drenaža vode sa MASTERBOARD® pločami - 50m2.

Srbija - Beograd

Tržni centar Ušče, Beograd

Proizvodi

PROMATECT®-AD